Marika Ehrenkrona

Leg psykolog
Leg psykoterapeut
M. Med. Sc. (Psychotherapy)

Marika Ehrenkrona kombinerar en gedigen akademisk utbildning med lång klinisk verksamhet och stor livserfarenhet. Hon gick psykologprogrammet vid Stockholms Universitet och utbildade sig till psykoterapeut på Karolinska Institutet, där hon också har en medicine magister.

Kliniskt har hon arbetat inom främst primärvård, psykiatri och habilitering. Terapiinriktningen är KBT, men hon använder också andra metoder och verktyg, beroende på frågeställning.

Marika Ehrenkrona

Här är tio områden som du kan få hjälp med:

Ångest, oro, tvång och fobier

KBT-metoder fungerar väl för panikångest, generaliserat ångestsyndrom (GAD), prestationsångest, tvångstankar och tvångshandlingar (OCD), social ångest, hälsoångest, flygfobi, blodfobi, agorafobi och specifika fobier.

Relationer

Våra nära relationer är viktiga för oss och ett återkommande tema i psykologsamtalen. Du är välkommen att ta upp relationen med din partner eller i familjen mellan föräldrar och barn. I parterapi eller individuellt

Självkänsla och självförtroende

Ett vanligt önskemål är att stärka självkänslan och öka självförtroendet. Här arbetar vi med KBT och compassion-fokuserad terapi (CFT).

Arbetsrelaterade problem

Arbetslivet har blivit tuffare. Orimliga krav, dålig arbetsmiljö, mobbning och ständiga omorganisationer gör att många far illa på jobbet. Vill du tala om hur du har det på jobbet – och tillsammans gå igenom strategier för att hantera situationen?

Stress och sömn

Vi går igenom hur du metodiskt kan minska stressen och få en lugnare sömn. Efter en kartläggning utformar vi en individanpassad terapi med fokus på tankar och beteenden.

Anhörigstöd

På senare tid har uppmärksammats hur tungt det är att vara anhörig till någon som inte mår bra, missbrukar eller är allvarligt sjuk. Därför är det så viktigt att anhöriga får ett eget psykologiskt stöd.

Funktionsvariation

Diagnoserna autism, ADD och ADHD har ökat kraftigt – men inte samhällets stöd. Vilka strategier kan man utveckla för att få ett bra liv med sin diagnos?

Exekutiva funktioner och prestationer

Brukar du ständigt skjuta upp saker och lider av prokrastinering? Då kan du ha nytta av effektiva exekutiva verktyg och strategier. Du lär dig hur du kan prestera utan att drivas av ångest. Särskilt intressant är det för dig som vill förbättra motivation och resultat inom arbete, studier och idrott.

Existentiella frågor, livsfrågor och sorg

Vad är meningen med livet? Hur tar jag mig igenom förluster och sorg? Viktiga livsfrågor som gör oss till människor och som vi ständigt behöver komma tillbaka till.

Gå igenom psykologutredningen

Har du gjort en psykologutredning? Som sedan har hamnat i byrålådan? Där gör den ingen nytta. Erfarenheten är att det kan vara bra att efter ett tag gå igenom psykologutredningen och se hur den kan omsättas i praktiken.

KBT

Marika Ehrenkrona är KBT-psykolog och KBT-psykoterapeut. Hon arbetar alltså främst utifrån ett KBT-perspektiv, men använder också andra psykologiska metoder beroende på frågeställning och problematik.

KBT, kognitiv beteendeterapi, är ett samlingsbegrepp för en rad interventioner som rör tankar och beteenden. KBT är väl beforskat och har god evidens. KBT utvecklas ständigt med ny forskning och strukturerad erfarenhet.

I ett första steg kartlägger vi tillsammans vad du vill arbeta med. Därefter lägger vi upp en individuell plan för terapin eller samtals-kontakten. Det är viktigt att upplägget passar dig och dina önskemål. KBT är grunden, men anpassas sedan till varje situation och individ. Människor är olika och behöver få en individuell behandling för bästa resultat.

KBT, kognitiv beteendeterapi

Vuxna, ungdomar & föräldrar

Mottagningen vänder sig till:

 • Vuxna (alla över 18 år)
 • Föräldrar (eller andra som har vårdnadsansvar för barn)
 • Personal i skola, vård och omsorg (handledning)
 • Ungdomar över 15 år (du ska ha fyllt 15 år)

Det innebär att barn under 15 år inte behandlas individuellt. Däremot ges stöd till föräldrar och personal. Ungdomar som har fyllt 15 år kan få individuella insatser med vårdnadshavares godkännande. Legitimation krävs.

ID-kontroll och Skyddad identitet

För att säkerställa patientsäkerheten görs alltid kontroll av identiteten innan behandlingen påbörjas. Giltigt ID ska visas upp, till exempel körkort eller pass. Vid parterapi måste båda parters identiteter fastställas.

Har du skyddad identitet följer vi gängse rutiner för att skydda uppgifterna. Det innebär att journalen förs under ”SKYDDAD IDENTITET” och att namn och personuppgifter förvaras separat. Eftersom journalerna inte heller lagras i några datasystem, utan endast i pappersform, är identiteten extra skyddad mot dataintrång.

Organisationer

Uppdrag från organisationer är välkomna – för kortare insatser eller längre engagemang.

Det gäller till exempel:

 • Handledning
 • Psykosocial arbetsmiljöutredning
 • Chefsstöd
 • Stöd till medarbetare och personalgrupper
 • Mobbning
 • Bemanningsuppdrag
 • Företagshälsovård

Då ska du vända dig till vårdcentralen, psykiatrin eller psykakuten

I vissa fall rekommenderas du att i stället kontakta din vårdcentral, psykiatrin eller att åka direkt till psykakuten. Det kan vara akuta eller allvarliga tillstånd som kräver betydligt mer omfattande vårdinsatser, till exempel läkarbedömning, teamsammansatta insatser och ibland heldygnsvård.

 • Medelsvår eller djup depression
 • Suicidrisk eller aktiva suicidtankar
 • Psykoser eller bipolaritet
 • Hallucinationer eller bristande verklighetskontakt
 • Beroende av alkohol, droger, tabletter eller spel
 • Ätstörningar
 • PTSD
 • Demenssjukdomar
 • Sexuell dysfunktion
 • Pedofili

Önskar du genomgå en psykologutredning med frågeställningar som autism, IF, ADD och ADHD? Då ska du vända dig till din vårdcentral. Där görs en första bedömning och eventuellt en basutredning innan remiss skickas till specialistklinik.

Om du önskar remiss till annan vårdgivare ska du också vända dig till vårdcentralen eller till dina kontakter inom specialistvården.

Notera: Marika Ehrenkrona gör inte utredningar om barns placeringar eller behov vid delad vårdnad. Hon skriver inte heller intyg i vårdnadskonflikter eller rättskonflikter.