Hur fungerar det?

Kommunikation

I den offentligfinansierade vården är det ofta svårt att komma fram. I stället för att tala med en mänsklig röst fastnar man i oändliga kedjor av tonvalsalternativ och omständliga frågeformulär. På telefontiderna tutar det upptaget och när man söker kontakt genom 1177 uteblir ofta svaret.

Här ringer du, messar eller mailar direkt till psykologen, som svarar på en gång eller ringer upp. Du kan förstås också skriva ett vanligt brev (se kontaktuppgifter).

Terapisamtalen genomförs sedan på tre olika sätt med högsta krav på sekretess:

 • Videosamtal som äger rum i programmet Carealot.
 • Fysiska möten på mottagningen centralt i Stockholm.
 • Mobilsamtal.

På grund av den lägre graden av sekretess använder vi inte Teams, Zoom eller Facetime. Terapier genomförs inte heller på mailen, eftersom det inte är tillräckligt patientsäkert. Däremot kan du alltid maila oss för att få kontakt eller boka om en tid.

Marika Ehrenkrona

Vad kostar det?

Informationssamtal: 0 kr

Vad innebär psykologsamtalen? Hur fungerar en terapi? Är min frågeställning lämplig att arbeta med – eller bör jag vända mig till en annan vårdgivare?

Det är vanliga frågor, som man kan behöva diskutera innan man bestämmer sig. Du är därför välkommen att ringa ett allmänt orienterande samtal för att ställa frågor och få mer information om det här är något för dig, en anhörig, medarbetare eller vän. Samtalet tar 5-15 minuter och är utan kostnad.

Psykologsamtal: 1 500 kr

En session är 45 minuter och kostar 1 500 kr. Det kan handla om enstaka psykologsamtal, eller en serie av flera samtal i en planlagd KBT-terapi. Många önskar också möjligheten att återkomma vid behov. Du bestämmer själv vad som passar dig. Ibland kan vi behöva kortare eller längre sessioner och då gör vi alltid upp priset i förväg.

Samtalet är utan moms eftersom det är vård, som den enskilde betalar. Om en organisation står för kostnaden är det däremot moms på beloppet. Det kan till exempel vara en arbetsgivare som går in och köper psykologsamtal för en chef eller medarbetare.

Parsamtal: 1 500 kr

Samma pris gäller för parsamtal, dvs 1 500 kr för 45 minuters session. Däremot rekommenderas att första samtalet blir längre, en dubbelsession (1,5 timme), som i så fall kostar 3 000 kr.

Handledning 3 000 kr

Handledning av personalgrupper inom främst vård, skola och omsorg kostar 3 000 kr per timme (60 minuter), plus moms. Handledningen kan genomföras på mottagningen centralt i Stockholm, eller på arbetsplatsen. Vid resor tillkommer kostnader för restiden, enligt överenskommelse. Vid resor utanför Stockholmsregionen tillkommer också kostnader för resor och eventuell övernattning.

Hyr en psykolog

En dag 10 000 kr
En vecka 40 000 kr

Det här är en möjlighet att utnyttja för särskilda frågeställningar och uppdrag:

 • Intensivterapi, till exempel exponeringsövningar under en heldag.
 • Hur mår medarbetarna på arbetsplatsen? Psykosocial kartläggning och utredning.
 • Varför blir det inte som vi beslutat? Organisationspsykologisk analys (OBM).

Priserna är 10 000 kr per dag eller 40 000 kr per vecka – eller enligt offert i det enskilda fallet. Individterapi som betalas av patienten är utan moms. När en organisation betalar tillkommer momsen.

Blommor

Hur kan jag betala?

 • Faktura från Stockholms Hjärnverk AB (30 dgr kredit)
 • Swish (klart inom kort)
 • Kontant (vid fysiskt besök)

Kan jag boka av/boka om?

Självklart. Du kan boka av eller boka om upp till en timme före avtalad tid – utan kostnad. Om du däremot bokar av mindre än 60 minuter före avtalad tid – eller om du helt uteblir – debiteras hela kostnaden för sessionen.

KBT, kognitiv beteendeterapi

Terapirum

Mottagningen ligger centralt i Stockholm, nära Stadshuset och på gångavstånd från T-Centralen. Adressen är Hantverkargatan 14, mellan Kungsholms Kyrka och Kungsholms Torg. Kollektivt åker du T-bana (Rådhuset eller T-Centralen), eller tar buss 3, 54 och 61.

Det finns två terapirum:

Terapirum 1: Biblioteket

Terapirum 1: Biblioteket, som används framför allt vid individuella psykologsamtal.

Terapirum 2: Salongen

Terapirum 2: Salongen, som lämpar sig bäst vid parterapi och grupphandledning.

Sekretess, lagstiftning, försäkringar och myndighetskontroll

IVO – Inspektionen för vård och omsorg

Stockholms Hjärnverk AB är vårdgivare och finns registrerad i IVO:s vårdgivarregister. IVO kan när som helst genomföra en inspektion av verksamheten och patienter som är missnöjda med vården kan göra anmälan.

Psykologförbundets patientförsäkring

Stockholms Hjärnverk AB är företagsmedlem i Sveriges Psykologförbund, vilket bland annat innefattar en patientförsäkring.

Logotyp Psykologförbundet

Hälso- och sjukvårdslagen, HSL (2017:30)

Verksamheten lyder under Hälso- och sjukvårdslagen, precis som offentligt finansierad sjukvård.

Patientsäkerhetslagen (2010:659)

Verksamheten följer även Patientsäkerhetslagen, precis som offentligt finansierad sjukvård.

Patientdatalagen (2008:355)

Verksamheten följer även Patientdatalagen, precis som offentligt finansierad sjukvård.

Journalföring

Journaler förs i enlighet med lagar, förordningar och praxis. Journalen skrivs ut och arkiveras i pappersform i brandsäkert kassaskåp. Det innebär en högre sekretessnivå, då journalerna inte lagras i något datasystem. Samtidigt har du som patient full tillgänglighet och kan när som helst begära ut kopior av journalerna, precis som vid annan vård.

Q&A

Hur bokar jag en tid?

Maila marika@hjarnverk.se

Messa eller ring: 0708-962 682

Vad kostar det?

Informationssamtal 5-15 minuter är gratis. Kommer vi därefter överens om att boka ett psykologsamtal kostar det 1 500 kr för en session på 45 minuter

Gäller frikort?

Nej – vården är helt privatfinansierad. Frikort gäller inte.

Kan mitt företag betala?

Ja, det går bra att fakturera företag och andra organisationer. Då tillkommer moms.

Går det att få tider kvällar och helger?

Ja, vi anpassar tiderna så att det fungerar bäst för dig. Dagtid, kvällstid eller helger. Många efterfrågar tider på kvällar och helger för att inte behöva gå ifrån arbete och studier.

Kan jag boka av en tid?

Ja, här är villkoren mer generösa än i offentligfinansierad vård. Lämna återbud eller boka om senast en timme i förväg – utan kostnad. Vid uteblivande, eller avbokning mindre än en timme före avtalad tid debiteras däremot hela beloppet för sessionen.

Finns krav på bindningstider?

Nej, du kan när som helst välja att avsluta.

Hur sker kontroll av verksamheten?

Psykologmottagningen är registrerad hos IVO (Inspektionen för vård och omsorg), som kan göra kontroller. Marika Ehrenkronas legitimationer kan kontrolleras mot Socialstyrelsens register. Mottagningen har Psykologförbundets patientförsäkring och följer Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och annan lagstiftning på området.

Måste jag välja antingen fysiska eller digitala samtal?

Nej, det finns tre alternativ, beroende på vad som passar dig bäst:

 • Bara digitala samtal
 • Bara fysiska samtal
 • En kombination.

Finns någon åldersgräns?

Ja, du måste ha fyllt 15 år för individuell behandling. För ungdomar som är 15-17 år krävs godkännande från vårdnadshavare. Föräldrastöd ges oavsett barnets ålder, men då ligger fokus på föräldrarollen.