Om Marika Ehrenkrona

Legitimation och register

Marika Ehrenkrona är av Socialstyrelsen legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut. Legitimationerna kan bekräftas hos Socialstyrelsen.

Marika Ehrenkrona finns inte i polisens belastningsregister. Här publiceras det senaste utdraget ur registret. På begäran kan nytt registerutdrag erhållas i oöppnat kuvert.

Omdömen

Här är patientbetyg från min senaste arbetsplats, Doktor.se:

”Hej Marika! Tänkte bara droppa förbi med lite positiva nyheter. Har gått igenom patienternas omdömen. Du har 126 tummar upp och 0 tummar ner. Otroligt fina siffror! Riktigt roligt att se att dina patienter trivs så bra med dig”

Jonathan Namini, teamchef för psykologerna

Växter

Klinisk erfarenhet

Marika Ehrenkrona har arbetat kliniskt som psykolog i över 12 år, framför allt inom habiliteringen, öppenpsykiatrin och primärvården. Hon har gedigen erfarenhet av att arbeta såväl med digitalvård som med fysiska möten. Fokus har varit individuella behandling, men hon har också arbetat med kurser, handledning och grupper. Hon har föreläst inom rättspsykologi vid Stockholms Universitet och om funktionsvariation i olika sammanhang.

Inom ramen för utbildningarna har hon också kommit i kontakt med rättspsykiatrisk utredningsverksamhet, beroendevård och psykosvård.

Innan hon utbildade sig till psykolog och psykoterapeut arbetade hon som journalist på en stor dagstidning och som informationskonsult med många av de större börsbolagen och intresseorganisationerna som kunder.

Terapirum 1: Biblioteket

Funktionsvariation

Marika Ehrenkrona har lång erfarenhet av psykologisk behandling av ungdomar och vuxna med olika neuropsykiatriska diagnoser, främst autism, Asperger, ADHD och ADD.

Även du som har endast fysisk funktionsnedsättning eller en kognitiv nedsättning, som mild och medelsvår IF (Intellektuell funktionsnedsättning), är särskilt välkommen.

Utbildning

Marika Ehrenkrona har gedigen akademisk utbildning med sammanlagt tre examina på avancerad nivå och över 700 högskolepoäng (hp).

Examina:

Psykologexamen vid Stockholms Universitet, SU (300 hp)

Psykoterapeutexamen vid Karolinska Institutet, KI (90 hp)

Master of Medical Science, M. Med. Sc. (psychotherapy) vid Karolinska Institutet, KI

Dessutom: specialistkurser för psykologer (i urval)

Rättspsykologi för psykologer

Intellektuell funktionsnedsättning i perspektiv

Professionskurs för psykologer

Neuropsykiatriska utredningar

KBT, kognitiv beteendeterapi

Övriga universitetskurser (i urval)

Psykologi, medicin och vård

Rättspsykologi, SU, 30 hp

Idrottspsykologi, SU, 15 hp

Stress- och stressrelaterade sjukdomar, KI, 7,5 hp

Sorg och sorgbearbetning, KI, 7,5 hp

Diagnoser och identiteter, SU, 7,5 hp

Narrativ medicin och personcentrerad vård, KI, 7,5 hp

Kognitiv semantik, SU, 7,5 hp

Medicin och makt i historisk belysning, UU, 7,5 hp

Sociologi

Språksociologi, SU, 7,5 hp

Rättssociologi, LU, 15 hp

Avvikandets sociologi, LU, 15 hp (vald kurs inom psykologprogrammet)

Språk och skrivande

Journalisthögskolan i Stockholm, 90 hp

Svenska språket, SU, 60 hp

Vetenskapligt skrivande, LiU, 7,5

Forensisk lingvistik, SU, 7,5 hp

Argumentationsanalys, SU, 7,5 hp

Statskunskap

Statskunskap, SU, 30 hp

Böcker

I urval

Mötet kring diagnosen: resiliens och utveckling i psykiatrin” Medförfattare Katarina Eriksson. Corbeau förlag. (Finns på 19 bibliotek).

”Stil, vett och etikett för den moderna människan” Illustrationer av Annika Huett. Bonnier Alba. (Finns på 13 bibliotek och som talbok).

”Psykologi och bevisvärdering: Myter om trovärdighet och tillförlitlighet” Medförfattare Sven Å Christianson. Norstedts Juridik. (Finns på 28 bibliotek).

Passion för teknik: Om drivkrafter inom Ericsson Radio Access” Ekerlids förlag. (Finns på 20 bibliotek).

Böcker (i urval)

Personligt brev

Jag startade den här mottagningen för att möta patienternas behov och önskemål. Under många år, när jag arbetade inom vård som drevs av landstinget och senare regionerna var det ofta som patienterna inte passade in i mallarna och inte fick den vård de behövde. Detsamma gäller faktiskt även privata vårdgivare som är finansierade med offentliga medel.

Visst finns fördelar med skattefinansierad vård. Det kostar mindre för patienten och högkostnadsskyddet gäller. Men utrymmet för patienten att påverka är litet och skattepengarna går snarare till ökad administration än till bättre vård. Många av mina patienter frågade om de inte kunde fortsätta hos mig och betala privat, när vi var tvungna att avsluta. Jag fick alltid säga tyvärr, det går inte. Men kanske i framtiden.

Min dröm var att skapa en egen liten och exklusiv mottagning som passar patienternas behov och önskemål. Nu är den verklighet, centralt i Stockholm. Och jag slipper säga ”tyvärr” till patienter för att de inte passar in i den offentliga vårdens mallar och regelverk. Jag känner också att jag har ett ansvar att göra en insats där jag kan göra skillnad.

Jag är tacksam för den gedigna utbildning som jag har fått av samhället och den kliniska erfarenheten som jag har byggt upp under lång tid. Därför ligger det en tillfredsställelse i att kunna ge tillbaka till samhället genom att använda denna kunskap och erfarenhet för att bota, lindra och trösta. Det är Hippokrates kloka ord – som är vägledande än i dag.

Den offentligfinansierade vården för psykisk hälsa präglas av långa köer och svårighet att få psykologsamtal. Ofta blir det avslag, då problemen antingen är för stora, eller för små. Det är svårt att passa in. Den som ändå beviljas samtal hamnar ofta hos ett samtalsstöd, som kan vara någon som inte är psykologutbildad. Och patienter som beviljas psykolog får stå i kö i månader och sedan blir det högst 3-4 samtal, eller i bästa fall ett tiotal samtal. Att välja psykolog – eller byta om personkemin inte stämmer – är nästan omöjligt.

Tiderna och formerna för samtalen beslutas av vårdgivaren. Du måste kanske ta ledigt från jobbet för att passa de tider som ges. Ytterst få erbjuder kvällstider eller helgtider, som kanske skulle passa dig bättre. Även digitala samtal kan vara svårt att få. När du kommer till mottagningen sitter du i ett väntrum med andra och i värsta fall blir du igenkänd. Ditt namn ropas upp i väntrummet och det är svårt att vara anonym. När journalen skrivs kommer alla som har tillgång till systemet ha möjlighet att läsa din journal. Det är olagligt att göra det om de inte deltar i vården, men som vi vet sker det ändå.

Marika Ehrenkrona

På min psykologmottagning bestämmer du själv hur många samtal du behöver och när det passar dig. Du kan välja digitala videosamtal, mobilsamtal eller fysiska besök – eller en kombination. Det finns tider på kvällar och helger. I vissa fall kan också hembesök vara ett alternativ som fungerar bäst. Vid fysiska besök garanteras du minst en halvtimme mellan patienterna för att du inte ska behöva möta någon annan patient i väntrum eller på väg in.

Journalerna arkiveras endast i pappersform i kassaskåp och är inte möjliga att söka eller läsas av andra, men du kan själv givetvis begära ut kopior. Vid första samtalen gör vi tillsammans en plan utifrån din frågeställning och arbetar med de metoder som jag erbjuder. Inga bindningstider. Du kan när som helst välja att ändra planen eller avsluta kontakten.

Det finns ytterligare några fördelar. Här har du som är utlandssvensk eller svensktalande i Finland möjlighet att få psykologsamtal på svenska. Regionerna i Sverige betalar annars bara för dem som är folkbokförda i regionen. Det är också möjligt för bolag, företagshälsovård och andra organisationer att köpa in psykologsamtal till chefer och medarbetare – i enskilda fall eller för längre insatser.

För att upprätthålla kvaliteten kommer dock antalet patienter och uppdrag begränsas.